https://github.com/hunterlong/tokenbalance

import (
  "github.com/hunterlong/tokenbalance"
)

func main() {
  // connect to your Geth Server
  configs = &tokenbalance.Config{
     GethLocation: "https://eth.coinapp.io",
     Logs:     true,
  }
  configs.Connect()

  // insert a Token Contract address and Wallet address
  contract := "0x86fa049857e0209aa7d9e616f7eb3b3b78ecfdb0"
  wallet := "0xbfaa1a1ea534d35199e84859975648b59880f639"

  // query the blockchain and wallet details
  token, err := tokenbalance.New(contract, wallet)

  // Token Balance will respond back useful things
  token.BalanceString() // "600000.0"
  token.ETHString()   // "1.020095885777777767"
  token.Name       // "OmiseGO"
  token.Symbol      // "OMG"
  token.Decimals     // 18
  token.Balance     // big.Int() (token balance)
  token.ETH       // big.Int() (ether balance)
}